ฟิล์มตกแต่ง ฟิล์มอาคาร ฟิล์มกระจกบ้าน แก้ปัญหาบ้านร้อนด้วยฟิล์มคุณภาพดี

ฟิล์มตกแต่ง เป็นฟิล์มสะท้อนที่ใส่โลหะเข้าไป ทำให้มีค่าการสะท้อน (Visible Light Reflection) สูงและยังกันแสงไม่ให้ส่องผ่านได้ง่ายอีกด้วย ส่งผลให้ฟิล์มปรอทสามารถป้องกันความร้อนได้สูงมากกว่าฟิล์มประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยคุณสมบัติการสะท้อนของฟิล์มปรอท จึงอาจทำให้อาคารหรือที่พักอาศัยที่อยู่ตรงข้ามกับห้องเรานั้นถูกรบกวนด้วยแสงสะท้อนได้ การติดตั้งฟิล์มปรอทจึงต้องมีการคำนึงถึงจุดนี้ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างฟิล์มปรอทของ Win Kool Film

รหัสฟิล์ม Esco G 10 Esco G 10 MI Sky Blue 10
Visible Light Transmission
(ค่าแสงส่องผ่าน)
11% 11% 12%
Visible Light Reflection
(ค่าแสงสะท้อน)
53% 53% 48%
UV Rejection
(ค่าป้องกันรังสี UV)
99% 99% 99%

หมายเหตุ:

1. ฟิล์มทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถกรองพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ 77-80% (สูงกว่าทุกประเภท)

2. ฟิล์ม Esco G 10 MI เป็นฟิล์มปรอทกลับข้าง จะมีลักษณะการสะท้อนแตกต่างจากฟิล์มปรอทปกติ

3. ฟิล์ม Sky Blue 10 เป็นฟิล์ม hybrid ซึ่งมีสีฟ้าสวยงาม จึงถูกนำไปใช้กับนครชัยแอร์ทั้งบริษัท และถ้ามีความต้องการ เราสามารถทำฟิล์มสีอื่น ๆ ได้เช่นกัน