ฟิล์มนิรภัย ฟิล์มอาคาร ฟิล์มกระจกบ้าน แก้ปัญหาบ้านร้อนด้วยฟิล์มคุณภาพดีจากวินกูลฟิล์ม เพื่อลดการทำงานหนักของแอร์ ลดความร้อนอย่างยั่งยืน

เป็นฟิล์มที่มีค่าป้องกันความร้อนในระดับพอ ๆ กับฟิล์มใสและฟิล์มมืด แต่ว่าฟิล์มนิรภัยจะมีเนื้อฟิล์มที่เหนียวและคงทน ซึ่งจะสามารถเกาะกระจกไว้ไม่ให้แตกกระจายแม้ว่าจะโดนกระแทกด้วยของแข็งอย่างแรงก็ตาม ฟิล์มนิรภัยจึงสามารถช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับทั้งที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน

ตัวอย่างฟิล์มนิรภัยของ Win Kool Film

รหัสฟิล์ม Safety IR 60 Safety Silver 15
Visible Light Transmission
(ค่าแสงส่องผ่าน)
71% 45%
Visible Light Reflection
(ค่าแสงสะท้อน)
UV Rejection
(ค่าป้องกันรังสี UV)
99% 99%

หมายเหตุ:

1. ฟิล์มทั้ง 2 ตัวนี้ สามารถกรองพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ 53-76%

2. ฟิล์มนิรภัย Safety IR 60 เป็นฟิล์มใส ในขณะที่ฟิล์มนิรภัย Safety Silver 15 นั้น เป็นฟิล์มมืด