ฟิล์มมืด ฟิล์มอาคาร ฟิล์มกระจกบ้าน แก้ปัญหาบ้านร้อนด้วยฟิล์มคุณภาพดี

เป็นฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่านได้น้อย สังเกตจากค่าแสงส่องผ่าน (Visible Light Transmission) ที่ต่ำกว่าฟิล์มประเภทอื่น ด้วยเหตุนี้เอง ห้องที่ใช้ฟิล์มมืดจะขาดแสงธรรมชาติ และคนภายในห้องจะมองไปข้างนอกห้องไม่สะดวกนัก แต่เนื่องจากแสงที่ส่องผ่านน้อย จึงทำให้ฟิล์มนี้สามารถกันความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มใส อีกทั้งยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับห้องที่ติดฟิล์มได้อีกด้วย

ตัวอย่างฟิล์มมืดของ Win Kool Film

รหัสฟิล์ม NC BLK 20 NC BLK 05 BLK 35 BLK 17 BLK 05
Visible Light Transmission
(ค่าแสงส่องผ่าน)
20% 5% 34% 17% 5%
Visible Light Reflection
(ค่าแสงสะท้อน)
5% 5% 14% 7% 5%
UV Rejection
(ค่าป้องกันรังสี UV)
99% 99% 99% 99% 99%

หมายเหตุ:

1. ฟิล์มทั้ง 5 ตัวนี้ สามารถกรองพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ 52-64% (จะเห็นว่าค่ากรองสูงสุดใกล้เคียงกับฟิล์มใส ในขณะที่ค่าต่ำสุดจะดีกว่าฟิล์มใส)

2. สินค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย NC หมายถึง Nano Carbon (นาโนคาร์บอน) ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เปลี่ยนสี (ไม่เหมือนฟิล์มบางประเภทที่เปลี่ยนสีไปตามอายุการใช้งาน)