ฟิล์มสะท้อน ฟิล์มอาคาร ฟิล์มกระจกบ้าน แก้ปัญหาบ้านร้อนด้วยฟิล์มคุณภาพดีจากวินกูลฟิล์ม เพื่อลดการทำงานหนักของแอร์ ลดความร้อนอย่างยั่งยืน

เป็นฟิล์มที่สามารถสะท้อนแสงกลับไปได้ นั่นทำให้ฟิล์มประเภทนี้มีความสามารถในการป้องกันความร้อนได้มากกว่าฟิล์มใส อย่างไรก็ตามฟิล์มสะท้อนสามารถเป็นได้ทั้งฟิล์มใสและฟิล์มมืด (ยกตัวอย่างฟิล์มในตารางข้างล่าง จะเห็นว่าฟิล์ม NSN 60 เป็นฟิล์มใสที่มีการสะท้อนนิดหน่อย ในขณะที่ฟิล์ม SEVI 15 SI เป็นฟิล์มมืดที่มีการสะท้อนสูง)

ตัวอย่างฟิล์มสะท้อนของ Win Kool Film

รหัสฟิล์ม NSN 60 SEVI 35 SI SEVI 15 SI
Visible Light Transmission
(ค่าแสงส่องผ่าน)
62% 40% 13%
Visible Light Reflection
(ค่าแสงสะท้อน)
29% 43% 50%
UV Rejection
(ค่าป้องกันรังสี UV)
99% 99% 99%

หมายเหตุ: 

ฟิล์มทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถกรองพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ 53-83% (จะเห็นว่าค่าสูงสุดนั้นมากกว่าทั้งของฟิล์มมืดและฟิล์มใส)