ฟิล์มใส ฟิล์มอาคาร ฟิล์มบ้าน ฟิลม์กระจกบ้าน แก้ปัญหาบ้านร้อน

เป็นฟิล์มที่ยอมให้แสงส่องผ่านได้มาก สังเกตจากค่าแสงส่องผ่าน (Visible Light Transmission) ที่สูงกว่าฟิล์มประเภทอื่น ทำให้ฟิล์มใสเหมาะกับห้องที่ต้องการความรู้สึกเป็นธรรมชาติ สามารถมองออกไปข้างนอกได้ ยกตัวอย่างเช่น ห้องพักหรือสำนักงานที่มีทิวทัศน์ข้างนอกสวยงาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแสงสามารถผ่านฟิล์มชนิดนี้ได้มาก ทำให้ฟิล์มสามารถกันความร้อนได้ไม่เยอะมากนัก

ตัวอย่างฟิล์มใสของ Win Kool Film

รหัสฟิล์ม EVO-60 ICE-285 Greno 65 Greno 52 Greno 70
Visible Light Transmission
(ค่าแสงส่องผ่าน)
60% 82% 66% 52% 70%
Visible Light Reflection
(ค่าแสงสะท้อน)
8% 7% 11.6% 10% 9%
UV Rejection
(ค่าป้องกันรังสี UV)
99% 99% 99% 99% 99%


หมายเหตุ:
 

ฟิล์มทั้ง 5 ตัวนี้ สามารถกรองพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ 33-65%